ZAMESTNANCI

Lekár: MUDr. Stanislav SEMJAN, odborný garant odbore všeobecné lekárstvo


Narodený 4. August 1984 vo Vranove n.T.

Vzdelanie:

  • Stredoškolské vzdelanie - Gymnázium, Vranov n.T., 1998-2002
  • Vysokoškolské vzdelanie - Lekárska fakulta UPJŠ - 2002-2008

Atestácie:

  • Spoločný internistický kmeň - SZU, Bratislava - 2012
  • Európska atestácia v odbore všeobecné lekárstvo - SZU, Bratislava - 2014

Zamestnanie :

  • Nemocnica Poprad a.s. - Interné oddelenie, 2008 - 2010
  • Nemocnica Poprad a.s. - Geriatrické oddelenie, 2010 - 2013
  • Od 8.7.2013 - Ambulancia všeobecného lekára 

Zdravotná sestra:  Andrea Dobranská

Zdravotná sestra:  Mgr. Katarína Maskalíková

Upratovanie:         Kvetoslava Harmanová