Prevencia pomáha chrániť naše zdravie pred zásahmi lekárov. (M.Kenda)“

MUDr. Stanislav Semjan

všeobecný - praktický lekár pre dospelých v okrese Vranov nad Topľou 

31.10.2022 - Lekár NEORDINUJE. 

Zdravotná sestra bude prítomná k jednoduchým administratívnym výkonom, plánovaným odberom krvi a pod.

Neodkladné prípady ošetrí MUDr. L. Zausin

  • 7.30 - 11.00 - Ambulancia Čemerné
  • 13.00 - 15.00 - Ambulancia ZŠ Sačurov.

Prajeme Vám pokojné prežitie sviatkov a jesenných prázdnin v kruhu rodiny. 


Od 1.10.2022 začíname očkovanie proti chrípke. 
Záujemcovia sa môžu hlásiť u zdravotnej sestry, osobne, telefonicky  /0908 567 624/ alebo mailom:  info@doktorsemjan.com 

Prijímame nových pacientov. 

Počet prijímaných pacientov je však limitovaný kapacitou ambulancie.

V prípade záujmu alebo bližších informácii sa zastavte priamo na ambulancii alebo sa informujte emailom:  info@doktorsemjan.com alebo telefonicky: 

0908 567 624 

! POZOR VEĽKÉ ZMENY od 1.3.2022 !

  

  • Prevádzka ambulancie všeobecného lekára vo Vranove nad Topľou na Hronského ulici /budova "Lekáreň pri stanici"/ bola presťahovaná do novootvorenej, väčšej a modernej prevádzky.
  • Nová prevádzka ambulancie všeobecného lekára bude na adrese: Staničná 1268/34 vo Vranove nad Topľou /Budova autobusovej stanice na 1.poschodí/, s novými ordinačnými hodinami /ako nižšie/. Od pondelka do piatka - 5-dní v týždni vo Vranove nad Topľou.
  • Prevádzka ambulancie všeobecného lekára v Sečovskej Polianke bude k 28.2.2022 ukončená z organizačných, finančných aj osobných dôvodov.

Samozrejmosťou bude aj bezbariérový prístup vo forme zvislej kabínkovej plošiny zo zadnej strany budovy.

  • Vaša zdravotná dokumentácia bola presunutá do novej prevádzky, kde Vám aj naďalej budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť.
  • Kontakty na novú prevádzku ambulancie zostávajú nezmenené a to na tel. čísle 0908 567 624, alebo mail: info@doktorsemjan.com 

Ak potrebujete objednať lieky kliknite sem:Mali ste pozitívny výsledok COVID-19 testu? 

Ako postupovať:

Pre zrýchlenú komunikáciu - vyplňte prosím naše elektronické dotazníky. 

Ak potrebujete aj pandemickú PN, vyplňte prosím aj druhý dotazník pre Sociálnu poisťovňu

Karanténne opatrenia a vystavenie PN sa začínajú dňom realizácie testovania.

Kontaktujte svojho lekára po 10-dňoch od vystavenia PN, pri zhoršení stavu podľa potreby samozrejme skôr.

Lekár Vám na predpísanom tlačive Sociálnej poisťovne potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).

Poistenec vyplní nižšie priložené formuláre - Formulár PN - COVID -19 pre potrebu ošetrujúceho lekára /ten je pre potrebu spracovania údajov pre ošetrujúceho lekára/ a vyplní aj Žiadosť o pandemické nemocenské - nárok uplatnený počas krízovej situácie), ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského a ten zašle Sociálnej poisťovni.

Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci.

Na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti u zamestnanca v tomto prípade nemáte nárok.


NOVÉ PRAVIDLÁ PRI PREDPISE LIEKOV OD 1.1.2022 !


Od 1.1.2022 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 362/2011 Z.z. , na základe ktorej bude môcť lieky s preskripčným obmedzením predpisovať iba lekár - špecialista

Tzn., že zaniká možnosť, aby všeobecný lekár alebo pediater predpisoval lieky, ktoré pacientovi odporučil odborný lekár- špecialista

- Lekár - špecialista je povinný predpísať pri vyšetrení odporúčanú liečbu. V prípade, že sa jedná o chronickú, dlhodobú liečbu, môže lekár- špecialista využiť tzv. REPETATUR ( opakujúci sa recept) na presne stanovené obdobie, napr. do najbližšej kontroly. Pacient si bude v lekárni pravidelne vyberať svoje lieky tak, ako mu frekvenciu výberu, druh, dávkovanie a množstvo lieku nastavil odborný lekár, napr. raz za mesiac, raz za tri mesiace a pod., len na základe predloženia kartičky poistenca.

- Zákon je účinný od 1.1.2022, ak bol však pacient vyšetrený v odbornej ambulancii pred týmto dátumom a lekár špecialista delegoval všeobecného lekára na predpis ním odporučených liekov, môže byť predpis vykonaný všeobecným lekárom najviac do 28.2.2022. Do tohto dátum by mal lekár-špecialista nastaviť REPETATUR ( opakujúci sa recept), až do dátumu nasledujúcej kontroly.

- Ošetrujúci lekár v nemocnici je pri prepustení pacienta domov povinný ním odporúčanú liečbu prepísať najviac na 30 dní. Pacient po prepustení z nemocnice už nedostane "lieky na tri dni", ktoré boli do 1.1.2022 pacientovi odovzdané rozbalené v sáčkoch. Pacient si po prepustení z nemocnice priamo vyzdvihne indikované/predpísané lieky v lekárni a po návrate domov nemusí "do troch dní" kvôli predpisu liekov kontaktovať ambulantného lekára

- Všetci indikujúci/predpisujúci lekári sú na základe platnej legislatívy povinní predpisovať lieky pacientom elektronicky Predpísané lieky sa ukladajú každému pacientovi do elektronickej zdravotnej knižky (eKnižky). 

Predpísané a pacientom užívané lieky vidia ošetrujúci lekári pacienta bez ohľadu na špecializáciu (rýchla lekárska pomoc, centrálny príjem nemocnice, špecialisti, všeobecní lekári). Každý lekár tak vie, aké lieky pacient užíva a kedy aj kým mu boli predpísané a v akom množstve- Odborný lekár môže po vzájomnej dohode (nie jednostranne) poveriť predpisom liekuiného lekára - odborného lekára v rovnakom špecializačnom odbore alebo všeobecného lekára. Nemôže to však urobiť trvalo, skôr výnimočne napr. z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení. Poverenie môže udeliť najviac trikrát ročne a vždy najviac na dva mesiace.


UPOZORNENIE 

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR z 1.10.2020: Žiadame pacientov, ktorí boli posledných 14 dní v zahraničí a/alebo majú podozrenie na ochorenie spôsobené "CORONA - vírusom", aby TELEFONICKY kontaktovali nižšie uvedené nonstop infolinky, príp. vylúčne telefonicky kontaktovali našu ambulanciu a v žiadnom prípade sa nezdržovali v priestoroch čakárne a nechodili k lekárovi osobne bez predošlého dohovoru.

1. Po návrate zo zahraničia: pacientovi doporučujeme zostať 14 dní v domácej izolácii, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade náhlej zmeny (horúčka nad 38 °C, dýchavičnosť, kašeľ)

TELEFONICKY kontaktuje nižšie uvedené nonstop infolinky alebo našu ambulanciu. PN sa vypisuje po nariadení RÚVZ - BEZ PRÍTOMNOSTI pacienta.

2. Využite predpis chronicky užívaných liekov cez našu stránku - do 24 hod. Vám bude odoslaný e-recept, lieky si vyzdvihnete v ktorejkoľvek lekárni /https://www.doktorsemjan.com/objednavanie/

3. Zvážte návštevu lekára, ak máte dlhodobo trvajúce ťažkosti, ktoré znesú odklad.

Telefonické kontakty dostupné nonstop:
1. Národné centrum zdravotníckych informácií 0800 221 234
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823
3. pri náhlom zhoršení zdravotného stavu: 155
4. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
- 0917 222 682

Čo odporúčame našim pacientom v súvislosti s epidemiolog. situáciou - šírenie infekcie koronavírusu v Európe:

1. NEPODLIEHAJTE PANIKE !
2. zvážte vycestovanie do rizikových oblastí
3. ak ste sa vrátili z rizikovej oblasti a nemáte známky ochorenia 14 dní sledujte svoj zdravotný stav. Dbajte na dôslednú hygienu.
4. ak ste sa vrátili z rizikovej oblasti a objavia sa známky respiračného ochorenia / kašeľ,horúčka, zimnica, sťažené dýchanie, únava, bolesti svalov a kĺbov

/ TELEFONICKY KONTAKTUJTE AMBULANCIU VŠEOBECNÉHO LEKÁRA, alebo LSPP./ 

Ďalší postup sa dohodne telefonicky.

Bližšie informácie o Koronavíruse

Doporučujeme nasledovné očkovania

Prosíme záujemcov, ktorí majú záujem o očkovanie, aby sa informovali u zdravotnej sestry alebo u lekára. 

 

Súčasná situácia je vážna a bojím sa, že to najťažšia etapa nás ešte len čaká. Obmedzte prosím veci, ktoré môžu zniesť odklad. Vyvarujte sa zbytočných návštev ambulancií a čakární lebo tam sa stretnete s COVID-19 najskôr.

Aký je prameň pôvodcu nákazy ochorenia COVID-19?
Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.

Chcete sa objednať na vyšetrenie z pohodlia domova? Chcete byť informovaní prostredníctvom SMS - kedy sa dostaviť?

Potrebujete len predpis receptov na lieky, ktoré dlhodobo užívate?

Využite možnosť objednať si lieky cez našu elektronickú časenku.

Keď bude Váš recept pripravený, dostanete zadarmo ďalšiu SMS a môžete si ísť recept vyzdvihnúť. Bude pripravený u sestričky v ambulancii. Nechoďte skôr, čakajte na túto informačnú SMS. 

Viac informácii získate po kliknutí na tlačidlo

ZMENA - Ordinačných hodín

od 1.3.2022

Vážení pacienti,

Od 1.3.2022 sa menia na našej ambulancii ordinačné hodiny, po predchádzajúcom schválení Prešovským samosprávnym krajom.

Dôvodov na zmenu bolo veľa, no najhlavnejším bol výrazne sa zvyšujúci záujem o naše služby v meste vo Vranove nad Topľou. 

za čo Vám aj touto cestou Veľmi ďakujeme.