MUDr. Stanislav Semjan

15.7. - 26.7.2024 - Dovolenka

Zdravotná sestra bude prítomná na ambulancii k jednoduchým administratívnym výkonom a plánovaným odberom.

Neodkladné prípady ošetrí MUDr. Zausin nasledovne:

  • Pondelok: 7.30 - 12.00 - Čemerné, 12.30 - 15.30 - Sačurov
  • Utorok: 7.30 - 12.00 - Sačurov, 12.30 - 15.30 - Čemerné
  • Streda: 7.30 - 12.00 - Čemerné, 12.30 - 15.30 - Sačurov
  • Štvrtok: 7.30 - 12.00 - Sačurov, 12.30 - 15.30 - Čemerné
  • Piatok: 7.30 - 12.00 - Čemerné, 12.30 - 15.30 - Sačurov


Ďakujem za pochopenie.

Prosíme pacientov s ochorením dýchacích ciest, aby k vyšetreniu a v čakárni ambulancie používali ochranu dýchacích ciest /rúško, respirátor, iné./ 

v záujme ochrany zdravia pacientov a personálu ambulancie. 

ĎAKUJEME.

Prijímame nových pacientov. 

Počet prijímaných pacientov je však limitovaný aktuálnou kapacitou ambulancie. 

V prípade záujmu alebo bližších informácii sa zastavte priamo na ambulancii alebo sa informujte telefonicky: 

0908 567 624 alebo prostredníctvom služby "Krátka správa" cez e-Časenku

V zmysle platnej legislatívy o Ochrane osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, sme upravili poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom portálu eČasenka, z dôvodu overenia totožnosti a súhlasu so spracovaním osobných údajov. Informácie o spracovaní osobných údajov - GDPR nájdete v dolnej časti webovej stránky.

Čo je to eČasenka? Ako funguje?  Chcete sa objednať na vyšetrenie z pohodlia domova? Chcete byť informovaní prostredníctvom SMS - kedy sa dostaviť?

Zaviedli sme v r. 2016 moderné trendy nielen do ambulancie, ale aj do čakárne. 

Už žiadne zapisovanie a premárnený čas v čakárni. Ponúkame Vám možnosť zariadiť si svoj čas.

Objednajte sa, vybavte si svoj recept (e-recept) cez internet alebo mobil. Získajte svoje výsledky vyšetrení od lekára priamo do SMS. Zaraďte sa do poradia v čakárni z pohodlia Vášho domova. Nechajte sa privolať do čakárne a nestrácajte čas sedením v nej. 

  • Recept (e-recept) cez internet, 
  • Výsledky vyšetrení cez SMS, 
  • Do poradia v čakárni z domu, 
  • Privolanie do čakárne cez SMS,
  • Jednoduchý a rýchly systém.

Vyberte si z nasledovných možností, koho chcete kontaktovať:


Chcete si objednať recept elektronicky z pohodlia domova? 

Objednajte si ho prostredníctvom e-Časenky a príde Vám bezplatne správa  v čase, keď bude recept nachystaný:

Chcete sa informovať ohľadom výsledkov laboratórnych vyšetrení elektronicky z pohodlia domova? 


Chcete konzultovať lekára elektronicky? Požiadať o PN? Objednať sa na preventívnu prehliadku? Využite službu "Krátka správa", prípadne zvoľte jednu z vybraných predvolených možností.

Zrušenie domácej karantény.

Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne zruší s účinnosťou od 20. marca 2023 vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov. 

Znamená to, že osoby s COVID-19 už od tohto dátumu nebudú mať povinnú 5-dňovú domácu izoláciu

Naďalej budú, samozrejme, v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im budú nastavovať liečbu či stanovovať práceneschopnosť. 

Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest sa nateraz rušiť nebude. 

Povinné riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom naďalej platí pre personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární), návštevníkov zdravotníckych a sociálnych zariadení, pacientov v čakárňach a ambulanciách lekárov či zákazníkov lekární.

O zrušení vyhlášky k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov bude Úrad verejného zdravotníctva SR verejnosť bližšie informovať po 13.3.2023.

Mali ste pozitívny výsledok COVID-19 testu? 

Ako postupovať:

Pre zrýchlenú komunikáciu - vyplňte prosím naše elektronické dotazníky. 

Ak potrebujete aj pandemickú PN, vyplňte prosím aj druhý dotazník pre Sociálnu poisťovňu

Karanténne opatrenia a vystavenie PN sa začínajú dňom realizácie testovania.

Kontaktujte svojho lekára minimálne po 10-dňoch od vystavenia PN, pri zhoršení stavu podľa potreby samozrejme skôr.

Lekár Vám na predpísanom tlačive Sociálnej poisťovne potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).

Poistenec vyplní nižšie priložené formuláre - Formulár PN - COVID -19 pre potrebu ošetrujúceho lekára /ten je pre potrebu spracovania údajov pre ošetrujúceho lekára/ a vyplní aj Žiadosť o pandemické nemocenské - nárok uplatnený počas krízovej situácie), ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského a ten zašle Sociálnej poisťovni.

Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci.

Na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti u zamestnanca v tomto prípade nemáte nárok.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRI PREDPISE LIEKOV OD 1.1.2022 !


Od 1.1.2022 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 362/2011 Z.z. , na základe ktorej bude môcť lieky s preskripčným obmedzením predpisovať iba lekár - špecialista

Tzn., že zaniká možnosť, aby všeobecný lekár alebo pediater predpisoval lieky, ktoré pacientovi odporučil odborný lekár- špecialista

- Lekár - špecialista je povinný predpísať pri vyšetrení odporúčanú liečbu. V prípade, že sa jedná o chronickú, dlhodobú liečbu, môže lekár- špecialista využiť tzv. REPETATUR ( opakujúci sa recept) na presne stanovené obdobie, napr. do najbližšej kontroly. Pacient si bude v lekárni pravidelne vyberať svoje lieky tak, ako mu frekvenciu výberu, druh, dávkovanie a množstvo lieku nastavil odborný lekár, napr. raz za mesiac, raz za tri mesiace a pod., len na základe predloženia kartičky poistenca.

- Zákon je účinný od 1.1.2022, ak bol však pacient vyšetrený v odbornej ambulancii pred týmto dátumom a lekár špecialista delegoval všeobecného lekára na predpis ním odporučených liekov, môže byť predpis vykonaný všeobecným lekárom najviac do 28.2.2022. Do tohto dátum by mal lekár-špecialista nastaviť REPETATUR ( opakujúci sa recept), až do dátumu nasledujúcej kontroly.

- Ošetrujúci lekár v nemocnici je pri prepustení pacienta domov povinný ním odporúčanú liečbu prepísať najviac na 30 dní. Pacient po prepustení z nemocnice už nedostane "lieky na tri dni", ktoré boli do 1.1.2022 pacientovi odovzdané rozbalené v sáčkoch. Pacient si po prepustení z nemocnice priamo vyzdvihne indikované/predpísané lieky v lekárni a po návrate domov nemusí "do troch dní" kvôli predpisu liekov kontaktovať ambulantného lekára

- Všetci indikujúci/predpisujúci lekári sú na základe platnej legislatívy povinní predpisovať lieky pacientom elektronicky Predpísané lieky sa ukladajú každému pacientovi do elektronickej zdravotnej knižky (eKnižky). 

Predpísané a pacientom užívané lieky vidia ošetrujúci lekári pacienta bez ohľadu na špecializáciu (rýchla lekárska pomoc, centrálny príjem nemocnice, špecialisti, všeobecní lekári). Každý lekár tak vie, aké lieky pacient užíva a kedy aj kým mu boli predpísané a v akom množstve- Odborný lekár môže po vzájomnej dohode (nie jednostranne) poveriť predpisom liekuiného lekára - odborného lekára v rovnakom špecializačnom odbore alebo všeobecného lekára. Nemôže to však urobiť trvalo, skôr výnimočne napr. z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení. Poverenie môže udeliť najviac trikrát ročne a vždy najviac na dva mesiace.


Bližšie informácie o Koronavíruse

Doporučujeme nasledovné očkovania

Prosíme záujemcov, ktorí majú záujem o očkovanie, aby sa informovali u zdravotnej sestry alebo u lekára. 

 

Súčasná situácia je vážna a bojím sa, že to najťažšia etapa nás ešte len čaká. Obmedzte prosím veci, ktoré môžu zniesť odklad. Vyvarujte sa zbytočných návštev ambulancií a čakární lebo tam sa stretnete s COVID-19 najskôr.

Aký je prameň pôvodcu nákazy ochorenia COVID-19?
Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.