MUDr. Stanislav Semjan

všeobecný - praktický lekár pre dospelých v okrese Vranov nad Topľou 

Uvedomujeme si, že nieje v tomto období  jednoduché dovolať sa na naše tel. číslo. Snažíme sa zo všetkých síl, ale nevieme vybaviť všetky telefonáty, ak máte jednoduché požiadavky, prosby na vybavenie vyplňte prosím náš:

Kontaktný formulár v čase COVID-19:

( Pre objednanie liekov posuňte nižšie )

Ak potrebujete objednať lieky kliknite sem:


Mali ste pozitívny výsledok COVID-19 testu? 

Ako postupovať:

Pre zrýchlenú komunikáciu - vyplňte prosím naše elektronické dotazníky. 

Ak potrebujete aj pandemickú PN, vyplňte prosím aj druhý dotazník pre Sociálnu poisťovňu


Karanténne opatrenia a vystavenie PN sa začínajú dňom realizácie testovania.

Kontaktujte svojho lekára po 10-dňoch od vystavenia PN, pri zhoršení stavu podľa potreby samozrejme skôr.

Lekár Vám na predpísanom tlačive Sociálnej poisťovne potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).

Poistenec vyplní nižšie priložené formuláre - Formulár PN - COVID -19 pre potrebu ošetrujúceho lekára /ten je pre potrebu spracovania údajov pre ošetrujúceho lekára/ a vyplní aj Žiadosť o pandemické nemocenské - nárok uplatnený počas krízovej situácie), ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského a ten zašle Sociálnej poisťovni.

Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci.

Na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti u zamestnanca v tomto prípade nemáte nárok.


Nové odporúčania hlavného hygienika SR platné od 1.10.2020

UPOZORNENIE 

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR z 1.10.2020: Žiadame pacientov, ktorí boli posledných 14 dní v zahraničí a/alebo majú podozrenie na ochorenie spôsobené "CORONA - vírusom", aby TELEFONICKY kontaktovali nižšie uvedené nonstop infolinky, príp. vylúčne telefonicky kontaktovali našu ambulanciu a v žiadnom prípade sa nezdržovali v priestoroch čakárne a nechodili k lekárovi osobne bez predošlého dohovoru.

1. Po návrate zo zahraničia: pacientovi doporučujeme zostať 14 dní v domácej izolácii, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade náhlej zmeny (horúčka nad 38 °C, dýchavičnosť, kašeľ)

TELEFONICKY kontaktuje nižšie uvedené nonstop infolinky alebo našu ambulanciu. PN sa vypisuje po nariadení RÚVZ - BEZ PRÍTOMNOSTI pacienta.

2. Využite predpis chronicky užívaných liekov cez našu stránku - do 24 hod. Vám bude odoslaný e-recept, lieky si vyzdvihnete v ktorejkoľvek lekárni /https://www.doktorsemjan.com/objednavanie/

3. Zvážte návštevu lekára, ak máte dlhodobo trvajúce ťažkosti, ktoré znesú odklad.

Telefonické kontakty dostupné nonstop:
1. Národné centrum zdravotníckych informácií 0800 221 234
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823
3. pri náhlom zhoršení zdravotného stavu: 155
4. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
- 0917 222 682

Čo odporúčame našim pacientom v súvislosti s epidemiolog. situáciou - šírenie infekcie koronavírusu v Európe:

1. NEPODLIEHAJTE PANIKE !
2. zvážte vycestovanie do rizikových oblastí
3. ak ste sa vrátili z rizikovej oblasti a nemáte známky ochorenia 14 dní sledujte svoj zdravotný stav. Dbajte na dôslednú hygienu.
4. ak ste sa vrátili z rizikovej oblasti a objavia sa známky respiračného ochorenia / kašeľ,horúčka, zimnica, sťažené dýchanie, únava, bolesti svalov a kĺbov

/ TELEFONICKY KONTAKTUJTE AMBULANCIU VŠEOBECNÉHO LEKÁRA, alebo LSPP./ 

Ďalší postup sa dohodne telefonicky.

Bližšie informácie o Koronavíruse

Doporučujeme nasledovné očkovania

Prosíme záujemcov, ktorí majú záujem o očkovanie, aby sa informovali u zdravotnej sestry alebo u lekára. 

 

Súčasná situácia je vážna a bojím sa, že to najťažšia etapa nás ešte len čaká. Obmedzte prosím veci, ktoré môžu zniesť odklad. Vyvarujte sa zbytočných návštev ambulancií a čakární lebo tam sa stretnete s COVID-19 najskôr.

Aký je prameň pôvodcu nákazy ochorenia COVID-19?
Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.

Chcete sa objednať na vyšetrenie z pohodlia domova? Chcete byť informovaní prostredníctvom SMS - kedy sa dostaviť?

Potrebujete len predpis receptov na lieky, ktoré dlhodobo užívate?

Využite možnosť objednať si lieky cez našu elektronickú časenku.

Keď bude Váš recept pripravený, dostanete zadarmo ďalšiu SMS a môžete si ísť recept vyzdvihnúť. Bude pripravený u sestričky v ambulancii. Nechoďte skôr, čakajte na túto informačnú SMS. 

Viac informácii získate po kliknutí na tlačidlo

ZMENA - Ordinačných hodín

od 1.9.2016

Vážení pacienti,

Od 1.9.2016 sa menia na našej ambulancii ordinačné hodiny, po predchádzajúcom schválení Prešovským samosprávnym krajom.

Dôvodov na zmenu bolo veľa, no najhlavnejším bol výrazne sa zvyšujúci záujem o naše služby v meste vo Vranove nad Topľou. 

za čo Vám aj touto cestou Veľmi ďakujeme.