O nás

  • Prevádzka ambulancie všeobecného lekára vo Vranove nad Topľou na Hronského ulici /budova "Lekáreň pri stanici"/ bola presťahovaná do novootvorenej, väčšej a modernej prevádzky.
  • Nová prevádzka ambulancie všeobecného lekára bude na adrese: Staničná 1268/34 vo Vranove nad Topľou /Budova autobusovej stanice na 1.poschodí/, s novými ordinačnými hodinami /ako nižšie/. Od pondelka do piatka - 5-dní v týždni vo Vranove nad Topľou.
  • Prevádzka ambulancie všeobecného lekára v Sečovskej Polianke bola k 28.2.2022 ukončená z organizačných, finančných aj osobných dôvodov.
  • Vaša zdravotná dokumentácia bola presunutá do novej prevádzky, kde Vám aj naďalej budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť.
  • Kontakty na novú prevádzku ambulancie zostávajú nezmenené a to na tel. čísle 0908 567 624. 

V jednotlivých podsekciách nájdete informácie o činnosti našej ambulancie - o jej zamestnancoch, službách, vybavení. Podsekcie poskytujú informácie o zamestnancoch.