Naše služby

Táto sekcia obsahuje podsekcie s informáciami pre perspektívne - nových pacientov. Bližšie informácie pre záujemcov o preventívne prehliadky, pracovno-preventívne prehliadky, cenník služieb nehradených zo zdravotného poistenia aa pod.