NOVÍ PACIENTI

Vyberte si spôsob registrácie, ktorý vám vyhovuje:

1. Elektronicky
- Vyplňte Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo na svojom počítači
- Vytlačte a podpíšte 3-krát; doručte poštou alebo osobne na našu adresu - podľa prevádzky, ktorú máte záujem navštevovať.

2. Osobne na prevádzke ambulancie 

- Navštívte ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín
- Vyplníme s Vami Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Vybavíme za vás!


  • Prenesieme vám zdravotnú kartu
  • Zariadime komunikáciu s vašim doterajším lekárom a poisťovňou, vrátane vyžiadania a prenosu Vašej zdravotnej dokumentácie
  • Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s JUSTA VT, s.r.o. môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
  • Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného lekára.
  • Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vašim novým všeobecným  lekárom stáva lekár MUDr. Stanislav Semjan.
  • Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.