Preventívne prehliadky

   "Prevencia chráni naše zdravie pred zásahmi lekárov. (Milan Kenda)" 

   O svoje zdravie by sme sa mali hlavne sami aktívne starať a snažiť sa ho zlepšovať a udržiavať. Na zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu nám slúžia preventívne zdravotné prehliadky.

   Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky nasledovne:

   • preventívna prehliadka poistenca od 18. roku života 1x za 2 roky ( u registrovaných darcov krvi 1x ročne).
   • preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50. roku života 1x za 3 roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
   • preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva poistenca nad 50 rokov raz za desať rokov alebo poistenca so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka bez vekového obmedzenia raz za päť rokov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia.

Čo vás čaká na preventívnej prehliadke?


1. Objednanie

Objednajte sa v ambulancii kedykoľvek osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom portálu eČasenka a vyberte si pre Vás vyhovujúci termín. 

Vyplňte dotazník k preventívnej prehliadke online v sekcii dotazníky / preventívna prehliadka alebo si ho stiahnite a vyplňte na pracovnej ploche doma.

Ak nedisponujete možnosťou tlače, môžete vyplniť dotazník počas čakania na odber u zdravotnej sestry.


2. Fyzikálne vyšetrenie

Lekár samotné celkové vyšetrenie, vyšetrí hlavu, krk, hlavu, hrudník, brucho, končatiny- hlavne lymfatické uzliny, štítnu žľazu, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbta a hrudníka, obličky, brucho, dolné končatiny na opuchy a kŕčové žily, orientačné vyšetrenie kože, zmyslové vnímanie. Zdravotná sestra Vám pred vyšetrením zmonitoruje krvný tlak, tepovú frekvenciu, výšku a hmotnosť.

3. Anamnéza

Lekár s vami prekonzultuje subjektívne ťažkosti, vašu osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu aby sa dozvedel čo najviac o vašom zdravotnom stave a zdravotných rizikách.

4. Laboratórne odbery

Laboratórne rozbory krvi a moču poskytnú lekárovi údaje o vašom zdravotnom stave.

Ak nemáte čas sa osobne, telefonicky informovať - môžete požiadať o informáciu o výsledkoch elektronicky.

5. Vyhodnotenie zdravotného stavu

Diagnostický záver, doporučenia na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu, návrhy na ďalšie vyšetrenia, písomná záverečná správa, doplnenie nových údajov do zdravotnej dokumentácie.

Preventívna prehliadka u nás je bezplatná v rozsahu stanovenom zákonom, podmienkou je registrácia a evidencia v našej ambulantnej starostlivosti