Technické vybavenie

V prevádzke ambulancie vo Vranove nad Topľou sme rozšírili naše technické vybavenie o nové - doplnkové prístroje. Očakávame od toho benefit a pomoc pri riešení zdravotných problémoch na "jednom mieste".

Bližšie informácie nájdete v jednotlivých podsekciách technického vybavenia.