ABI - Boso 100

Prístroj BOSO ABI 100 prináša novú metódu merania indexu členok-rameno (ABI - Ankle Brachial Index).

Periférne arteriálne ochorenie, alebo ischemická choroba dolných končatín (ICHDK) vedie často ku kardiovaskulárnej príhode s dramatickým priebehom. 

Prístroj BOSO ABI 100 teraz otvára dvere k riešeniu ochorenia v počiatočnom štádiu. 

Vyšetrením je možné ich včasné rozpoznanie, predovšetkým, keď pacient ešte nepociťuje žiadne ťažkosti. 

Zvlášť u rizikových skupín - fajčiari, diabetici a starší ľudia - je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované.

Cena vyšetrenia u poistencov Dôvera, UNION - 7,- Eur