Tlakový Holter - 24-hodinové meranie krvného tlaku

24-hodinové meranie krvného tlaku prostredníctvom osvedčeného a certifikovaného prístroja - TLAKOVÉHO Holtera - už aj na našej ambulancii!

Presnosť a kvalitu zabezpečuje nemecká výroba.

Cena vyšetrenia - 10 Eur

Dnes známy spôsob merania tlaku krvi zaviedol do praxe taliansky lekár Scipione Riva-Rocci v roku 1896. jeho metódu vylepšil ruský lekár Nikolaj Sergejevič Korotkov.

Meranie tlaku krvi sa vykonáva skoro pri každej lekárskej prehliadke, pretože je to základné vyšetrenie pri podozrení na ochorenia srdca, ciev a celého obehového systému. Výraznou mierou prispieva k rýchlemu o pomerne presnému objasneniu náhlych nevoľností, slabosti, mdlôb alebo točenia hlavy. Vykonáva sa aj v rámci preventívnych a predoperačných vyšetrení.

Ako to funguje?
Tlak krvi má výpovednú hodnotu o funkčnosti srdca a stave ciev. Akákoľvek porucha jedného alebo druhého sa na tlaku krvi prejaví. Vysoký tlak krvi sa nazýva "hypertenzia", o ktorej pacient ani nemusí vedieť, pretože nebolí, ale výraznou mierou zvyšuje riziko poškodenia ciev. Je jedným z hlavných faktorov prispievajúcich ku kôrnateniu tepien. Včasné odhalenie a správna liečba vysokého tlaku krvi = hypertenzie môže zachrániť človeku život. Neliečenie a zanedbávanie liečby vysokého tlaku krvi máva vážne až smrteľné následky.

Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu mimoriadnu prípravu, pretože škrtiaca manžeta sa navlieka na ruku. Ak sa nechcete u lekára zobliekať, oblečte si košeľu, tričko alebo blúzku s krátkym rukávom alebo voľný odev, ktorý umožňuje navliecť na ruku manžetu. Pred samotným vyšetrením by ste sa mali vyhnúť akejkoľvek námahe a mali by ste byť vo fyzickom kľude, aby namerané hodnoty tlaku krvi zodpovedali bežnej situácii.

Meranie tlaku krvi vyšetrovaného nijakým spôsobom neobmedzuje, okamžite po vyšetrení sa môže venovať svojim činnostiam. Vyšetrenie tlaku krvi sa vykonáva v každej lekárskej ambulancii.