Ambulancia

Naša ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva na základe zmluvného vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Svoju činnosť vykonáva od roku 8.7.2010, pod právnou formou spoločnosti JUSTA VT s.r.o

V našej ambulancii poskytujeme v súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi doporučeniami zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo, ktorá zahŕňa:

 • diagnostiku a liečbu ochorení, dispenzárna starostlivosť.
 • ošetrovanie stavov s akútnym ohrozením zdravia
 • vedenie zdravotnej dokumentácie

 • preventívne prehliadky - plne hradené raz za 2 roky z verejného zdravotného poistenia ( 1x ročne u registrovaných darcov krvi, častejšie na vlastnú žiadosť pacienta podľa platného cenníka).
 • odbery biologického materiálu na hematologické, biochemické a kultivačné vyšetrenia.
 • injekčnú liečbu, individuálnu infúznu liečbu podľa potreby zdrav. stavu.
 • očkovania proti tetanu, vírusovej hepatitíde typ A,B, pneumokokom a pod.
 • predpisovanie dlhodobo užívaných liečiv po osobnej, telefonickej alebo elektronickej objednávke.
 • vystavovanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti ( zdravotný preukaz, vodičský preukaz, zbrojný preukaz, vystavujeme potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na jednotlivé druhy práce)
 • potvrdzovanie prihlášok na štúdium, kurzy a školenia
 • administratívnu činnosť pre Sociálnu poisťovňu, UPSVaR, komerčné poisťovne a podobne.
 • návštevy chorých v domácnosti aj v spolupráci s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

NAVIAC PONÚKAME :

 • Predpisovanie liečiv elektronicky - ONLINE, alebo e-mailom a vyzdvihnutie v lekárni- podľa možnosti výberu, objednávanie je BEZPLATNÉ.
  • Bezplatné WI-FI pripojenie v čakárňach našich prevádzok pre našich pacientov, s poskytnutím hesla zdravotnou sestrou.
  • Bezplatné parkovanie v okolí prevádzok ambulancií
  • Ošetrenie, konzultácie mimo ordinačných po dohovore podľa platného cenníka
  • Pozývanie na preventívne prehliadky - e-mailom.
 • Moderná komunikácia, ochota, slušnosť zo strany personálu