KDE NÁS NÁJDETE ?

JUSTA VT s.r.o, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov, vl. č. 23243/P

JUSTA VT s.r.o

Konateľ: MUDr. Stanislav Semjan, 

Budovateľská 2457, Vranov nad Topľou

09301, Slovenská republika

+421 908 567 624

Poznámka: Optimálna doba volania po 10.00h

Po ordinačných hodinách hovory nepreberáme.

IČO: 456 155 60

DIČ: 202 307 3701

info@doktorsemjan.com

Prevádzka ambulancie:


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

prevádzka Staničná 1268, Vranov n.T.