KDE NÁS NÁJDETE ?

JUSTA VT s.r.o, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov, vl. č. 23243/P

JUSTA VT s.r.o

Konateľ: MUDr. Stanislav Semjan, 

Budovateľská 2457, Vranov nad Topľou

09301, Slovenská republika

+421 908 567 624

Poznámka: Optimálna doba volania po 10.00h

Po ordinačných hodinách hovory nepreberáme.

IČO: 456 155 60

DIČ: 202 307 3701

info@doktorsemjan.com

Prevádzky ambulancií:

Ambulancia - Vranov n.T. prevádzka Hronského 1187/43

Telefón: +421 908 567 624


Ambulancia Sečovská Polianka

Hlavná 700

+421 908 567 624


Partner pri zastupovaní v prípade našej neprítomnosti a potreby ošetrenia akútneho stavu:

MUDr. Ladislav Zausin - všeobecný lekár pre dospelých.

Pondelok: 7.30 - 12.00h - Zdravotné stredisko Čemerné, 12.30 - 15.00h - Zdravotné stredisko Sačurov

Utorok: 7.30 - 12.00h - Zdravotné stredisko Sačurov, 12.30 - 15.00h - Zdravotné stredisko Čemerné

Streda: 7.30 - 12.00h - Zdravotné stredisko Čemerné, 12.30 - 15.00h - Zdravotné stredisko Sačurov

Štvrtok: 7.30 - 12.00h - Zdravotné stredisko Sačurov, 12.30 - 15.00h - Zdravotné stredisko Čemerné

Piatok: 7.30 - 12.00h - Zdravotné stredisko Čemerné, 12.30 - 15.00h - Zdravotné stredisko Sačurov