Kontaktné údaje

JUSTA VT s.r.o, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov, vl. č. 23243/P

JUSTA VT s.r.o

Konateľ: MUDr. Stanislav Semjan, 

Sídlo: Budovateľská 2457, Vranov nad Topľou

09301, Slovenská republika

+421 908 567 624

Poznámka: Optimálna doba volania po 10.00h

Po ordinačných hodinách hovory nepreberáme.

IČO: 456 155 60

DIČ: 202 307 3701

Chcete kontaktovať lekára elektronicky? Využite službu krátka správa v sekcii dotazníky prostredníctvom portálu e-Časenka

Prevádzka ambulancie:


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

prevádzka Staničná 1268, Vranov n.T.


Partner pri zastupovaní v čase neprítomnosti ak nieje vyhlásené inak: 

MUDr. Ladislav Zausin

  • Pondelok: 7.30 - 12.00 - Čemerné, 12.30 - 15.30 - Sačurov
  • Utorok: 7.30 - 12.00 - Sačurov, 12.30 - 15.30 - Čemerné
  • Streda: 7.30 - 12.00 - Čemerné, 12.30 - 15.30 - Sačurov
  • Štvrtok: 7.30 - 12.00 - Sačurov, 12.30 - 15.30 - Čemerné
  • Piatok: 7.30 - 12.00 - Čemerné, 12.30 - 15.30 - Sačurov