CRP Prístroj

Vyšetrenie hladiny CRP sa využíva ako prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu antibiotík pri infekciách horných dýchacích ciest. 

Tieto ochorenia sú najčastejšími infekčnými ochoreniami, vyskytujúcimi sa v praxi všeobecného lekára a vo väčšine prípadov je veľmi ťažké, až nemožné, rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne.

CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod.

Merateľne hodnoty je možné zaznamenať už o 4 - 6 hodín, Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby.

Cena vyšetrenia - 4,- Eur 

Výkon preplácaný poisťovňou UNION.