Očkovanie proti Pneumokokom  u dospelých

02.02.2018

Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení a pneumónie spôsobených Streptococcus pneumoniae u dospelých vo veku od 18 rokov a starších 

Vakcinačná schéma u dospelých:

Dospelí vo veku od 18 rokov a starší Jedna jednorazová dávka. Potreba preočkovania ďalšou dávkou Prevenaru 13 nebola stanovená. Ak sa považuje za vhodné podanie 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav očkovania proti pneumokokom.

Vakcína slúži ako ochrana proti takým ochoreniam ako sú: pneumónia (zápal pľúc), sepsa alebo bakteriémia (prítomnosť baktérií v krvnom riečisku) a meningitída (zápal mozgových blán) spôsobenými 13 typmi baktérie Streptococcus pneumoniae

Vakcína ako plne hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky u: 

a) osôb od dovŕšenia druhého roku veku do dovŕšenia 18. roku veku podľa prílohy č.3 k vyhláške,dispenzarizovaných:  

1. s chronickým ochorením dýchacích ciest (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc),

2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca ),

3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71, E 72, E75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a pyrimidínu,E 84 Cystická fibróza),

4. chronickými renálnymi poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek),

5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitídealebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti(HIV), C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchypolymorfonukleárnych leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby sleziny,D 76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 Imunitnánedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitnánedostatočnosť, D 84 Iné imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápalstredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm),

b) osôb od dovŕšenia 18. roku veku dispenarizovaných pre chronické ochorenie dýchacích ciest,srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami,

c) detí základne očkovaných pri preočkovaní podľa prílohy č.2 B bod 6 písm. b) k vyhláške,

d) osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou,

e) osôb 59 ročných a starších.