Očkovanie proti Osýpkam u dospelých

11.04.2019

Osýpky, po latinsky nazvané morbilli, sú vírusové ochorenie, ktoré sa prejavuje malými vyrážkami po celom tele. Medzi ďalšie príznaky nákazy patrí horúčka, nádcha, kašeľ. Asi 1 z 10 detí s osýpkami dostane zápal stredného ucha a 1 z 20 zápal pľúc. Jedno z 1000 detí s osýpkami prekoná zápal mozgu a približne rovnaký počet na toto ochorenie zomrie. 

Donedávna sa na Slovensku  osýpky vďaka očkovaniu nevyskytovali, no posledné roky sa ohniská výskytu objavujú čoraz častejšie. Vo svete ešte aj v dnešnej dobe na ne zomiera každoročne viac ako pol milióna detí do veku do 5 rokov. 

U tehotných žien môžu osýpky ohroziť plod alebo vyvolať predčasný pôrod. 

Ako sa šíria?
Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíri vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj nepriamo - predmetmi a rukami kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky.

Kedy sa objavia u infikovaného človeka?
Inkubačný čas je 8 - 15 dní, priemerne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Aké sú príznaky osýpok?

Ochorenie u detí prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. 

Na 4. - 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi 3 dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 - 14 dní. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc, zápal stredného ucha a poškodenie centrálneho nervového systému.

Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých.

Kedy je človek infekčný?
Prameňom nákazy je vždy chorý človek. Bezpríznakové infekcie ani nosičstvo vírusu nie je známe. Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom počiatočného štádia a trvá 4 - 5 dní. S nástupom vyrážky rýchlo klesá.

Čo môžeme urobiť, aby sme znížili možné riziko nákazy osýpkami?
Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie. Pri infekciách dýchacích ciest platia všeobecné hygienické opatrenia - čistota (osobná i prostredia), vetranie, vyhýbanie sa chorým osobám s respiračným ochorením a podobne.

Ako a kedy sa očkuje proti osýpkam?

Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. V súčasnosti sa na Slovensku používa tri-valentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu.

Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života.

Ak rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti vnímavé voči infekcii, neočkované z dôvodu kontraindikácie alebo ak nedosiahli ešte určený vek očkovania.

Môže sa nakaziť aj dospelý človek, ktorý v detstve prekonal osýpky?

Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.

Ako je to s preočkovaním proti osýpkam v dospelom veku?
Očkovanie dospelých sa bežne nevykonáva. Očkujú sa predovšetkým vnímavé osoby v ohnisku nákazy, ktoré sú podozrivé z nákazy a ktoré boli v kontakte s chorým. 

Za vnímavé osoby sa považujú okrem detí aj dospelé osoby, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia na osýpky alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvomi dávkami vakcíny.

Ak je osoba z ročníkov narodenia 1968 až 1985, existuje riziko nedostatočnej imunity, keďže v tom čase sa používala nestabilná vakcína proti osýpkam.

V prípade nedostatočnej hladiny protilátok môže byť takáto osoba proti osýpkam preočkovaná.

Podanie očkovacej látky tehotným ženám je kontraindikované a po dobu troch mesiacov po očkovaní sa odporúča neotehotnieť.

Na našej ambulancii očkujeme rizikové ročníky ako aj jedincov, ktorým bolo očkovanie nariadené Verejnou Vyhláškou RÚVZ.

Osoby, ktorým nebolo nariadené preočkovanie proti osýpkam cestou Vyhlášky z RÚVZ a majú osobný záujem o preočkovanie, si prípadný odber protilátok aj vakcínu  t.č. hradia sami.

- Orientačná cena za vyšetrenie odberu protilátok: 40-eur

- Orientačná cena vakcíny: 9,96- eur

Zdroje: 
1.) https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2017_12/Co_by_ste_o_nich_mali_vediet__Najcastejsie_otazky_a_odpovede_v_suvislosti_s_osypkami.aspx?did=2&sdid=60&tuid=0&page=full&

2.) https://www.sprievodcaockovanim.sk/povinne-ockovanie-na-slovensku/ockovanie-proti-osypkam-priusniciam-ruzienke-mmr-vakcina.html