Vystavenie PN - COVID-19 +

Bola Vám nariadená 5-dňová karanténa na základe pozitívneho COVID-19 testu?

Vyplňte všetky potrebné údaje a my Vám ju vystavíme.

** Ak Vám neide nahrať fotografia, skúste urobiť fotografiu s nižším rozlíšením, prípadne pošlite fotokópiu certifikátu aj dodatočne na info@doktorsemjan.com  

Informácia o spracúvaní osobných údajov osôb, v zmysle znenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť. Vaše osobné udaje sa spracúvajú za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení pri ohrození verejného zdravia v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19.

Formulár v tlačenej podobe bude súčasťou vašej zdravotnej dokumentácie. Jeho elektronická podoba bude vymazaná.